Svagt år för landstingen

EKONOMI. Landstingen uppvisade ett svagt ekonomiskt resultat förra året, enligt SKL:s ekonomiska vårrapport.

Färre landsting (tre stycken) visade underskott under år 2016 jämfört med år 2015, men det totala resultatet för landets landsting var svagt: 1,2 procent av skatter och generella statsbidrag. Det resultatet är inte långsiktigt hållbart för att klara pensionsutbetalningar och investeringar framöver, konstaterar Sveriges kommuner och landsting som i veckan presenterade sin ekonomiska vårrapport.

Renovering av sjukhus

Enligt en enkät från SKL kommer det under de kommande fyra åren bland annat att behöv byggas 600 nya förskolor, 350 gruppbostäder och äldreboenden. För landstingens del handlar det främst om investeringar i kollektivtrafik, sjukhusbyggnader och medicinskteknisk utrustning.

– Den statliga detaljstyrningen måste minska, samtidigt som staten behöver skjuta till mer resurser till våra olika välfärdsområden. Riktade statsbidrag måste omvandlas till generella och värdesäkrade för att varje enskild kommun, landsting och region ska kunna planera och sätta in insatser där de gör störst nytta, säger SKL:s ordförande Lena Micko i en kommentar.

Forrige artikel Huddinge störst på kommunala naturreservat Huddinge störst på kommunala naturreservat Næste artikel Försvarsforskningsutredningen glömde miljön