Mer idrott på schemat

GRUNDSKOLA. Regeringen vill införa mer rörelse i skolan och presenterade på tisdagen flera insatser för att få fler barn och unga att röra på sig varje dag.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag på hur exempelvis skärpningar i läroplanen kan göra så att detta går från enskilda projekt, till att målet nås om att alla elever är del av fysisk aktivitet varje dag.

Undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa utökas med 100 timmar i grundskolan från och med 2019.

Inom initiativet samlas ett "rörelsenätverk" bestående av Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Svenskt friluftsliv samt Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund/Svenska Idrottslärarföreningen för att skapa en kontinuerlig dialog om kompetensutveckling och fler behöriga lärare i idrott och hälsa.

En satsning på mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse inom ramen för skoldagen.

Svenskt Friluftslivs verksamhet gentemot skolelever för skolors förutsättningar för daglig rörelse ska spridas ytterligare.

Utbildningsdepartementet och socialdepartementet samverkar för ungas hälsa i syfte att ta ett helhetsgrepp på regeringens olika insatser för barns och ungas fysiska och psykiska hälsa.

– Barn ska röra sig varje dag. Det stärker koncentrationen och lärandet. För att nå det målet måste vi jobba mer i skolan, med idrottsrörelsen och friluftslivet. Dagens samling innehåller bland annat fler timmar idrott och hälsa och möjlighet att skärpa läroplanens krav på daglig fysisk aktivitet. Det är en bra grund för arbetet framåt, för mer rörelse och stärkt lärande, kommenterar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

Forrige artikel Försvarsforskningsutredningen glömde miljön Næste artikel Va-taxorna behöver fördubblas