Försvarsforskningsutredningen glömde miljön

SÄKERHET. När regeringen planerar framtidens försvarsforskning saknas helt de säkerhetshot som orsakas av förändringar i miljön, konstaterar Naturvårdsverket.

Försvarsforskningsutredningen har haft regeringens uppdrag att undersöka hur forskning och utveckling på försvarsområdet bör utvecklas i framtiden, men har helt missat att ta med framtida säkerhetshot som orsakas av miljöförändringar. Det konstaterar Naturvårdsverket i ett remissyttrande till försvarsdepartementet. Detta trots att "dessa hot förväntas bli allt viktigare".

Naturvårdsverket har inga synpunkter på de förslag som utredningen lämnar, men skriver att det saknas en konsekvensanalys av förslagen samt en redovisning av de kriterier som har lett fram till utredare Björn von Sydows förslag.

Forrige artikel Svagt år för landstingen Næste artikel Mer idrott på schemat