Fler får meddelarskydd

INSYN. Till halvårsskiftet utökas meddelarskyddet så att fler anställda får rätt att lämna uppgifter till media. Målet är att öka insynen offentligt finansierad vård, skola och omsorg.

Riksdagen har beslutat att den som arbetar i offentligt finansierad men privat driven vård, skola och omsorg ska få samma meddelarskydd som anställda i offentliga verksamheter.

Det innebär bland annat att man har rätt att anonymt lämna uppgifter om arbetsplatsen eller företaget till media, att arbetsgivaren inte får efterforska vem som har lämnat uppgifterna och inte heller utsätta uppgiftslämnaren för repressalier.

Uppgifter som det råder tystnadsplikt kring ska dock inte omfattas av lagen och inte heller personer i företagsledande ställning.

Förslaget som har varit på den politiska agendan längre har ett brett stöd i riksdagen, dels genom att allianspartierna står bakom det, dels genom att regeringen har gjort upp med Vänsterpartiet i frågan. 

Forrige artikel Snåriga terrorlagar ska bli tydligare Næste artikel Ygeman vill ha snabb lösning om datalagring