C och KD vill ha register över ekoproducenter

KONSUMENTMAKT. Regeringen vill inte inrätta ett nationellt register över ekologiska producenter. Centern och Kristdemokraterna anser att regeringens förslag inte gynnar konsumenterna.

EU kräver att vissa uppgifter om ekologiska producenter ska vara offentliga. Men när regeringen ska genomföra EU-kraven, efter fyra och ett halvt år, så har man inte valt den lösning som gynnar konsumenterna på bästa sätt.

Det anser Centerns Kristina Yngwe och Kristdemokraternas Lars-Axel Nordell, i en gemensam motion på regeringens proposition. Enligt Nordell och Yngwe bör riksdagen avslå propositionen, vars förslag innebär att att det är upp till varje certifieringsbolag att se till att uppgifterna finns tillgängliga.

Yngwe och Nordell anser istället att det ska inrättas ett nationellt register, som administreras av en myndighet.

Går emot livsmedelsstrategin

Motionärerna hänvisar till den mycket färska blocköverskridande överenskommelse om livsmedelsstrategin och skrivningen om att:

"konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt".

Ska det målet uppnås måste informationen om ekologiska aktörer vara lättillgänglig, det vill säga konsumenterna ska inte behöva söka i databaser hos de olika certifieringsbolagen (i dag finns det sex stycken på marknaden). Istället bör regeringens förslag röstas ned av riksdagen och regeringen återkomma med ett nytt förslag på ett nationellt gemensamt register, enligt Nordell och Yngwe. 

LÄS OCKSÅ: Ekokonsumenter behöver mindre hjälp

 

Forrige artikel Regeringen granskar hårdare straff för pirater Næste artikel Regeringen har lyssnat på bussföretagen