"Klimatarbetets snabbspår – det moderna träbyggandet"

DEBATT. Det är dags för fler att ställa om till modernt träbyggande – klimatarbetets snabbspår. Det skriver Susanna Rudenstam från Sveriges träbyggnadskansli som anser att Sverige måste ta sig i kragen och få på sig ledartröjan.

Av: Susanne Rudenstam
Sveriges Träbyggnadskansli

Intresset för modernt träbyggande ökar. Inte bara i Sverige utan även internationellt. I London boomar det moderna träbyggandet för närvarande och det finns till och med tankar på en 300 meter hög skyskrapa i trä i London. I Kina har regimen insett att trä är det gröna byggnadsmaterialet och står nu med nya byggregler redo att möta klimathotet med ett ökat träbyggande.

Vi har ett val. Antingen ser vi omvärlden passera oss, vilket en del länder redan har gjort, eller så tar vi oss i kragen och iklär oss ledartröjan.

För mig är valet enkelt. Sverige är ett skogsland med kanske världens mest hållbara skogsbruk. 70 procent av vår yta är täckt av skog och vi har aldrig haft så mycket skog som nu. Det är den brukade skogen som lagrar mest koldioxid och gör klimatet och mänskligheten störst tjänst.

Låt landet bygga staden

I skogen växer världens mest hållbara byggnadsmaterial, det enda förnybara. Som byggnadsmaterial genererar det betydligt mindre energi i tillverkningsprocessen än något annat. Forskning visar att byggandet av ett flervåningshus i trä orsakar ungefär halva klimatpåverkan jämfört med ett motsvarande byggt i betong. Då är inte kolsänkan medräknad, naturens egen ”innovation” som innebär att träd lagrar koldioxid under hela sin livstid.

Tack vare att trä är ett lätt material som kan bära tunga vikter, lämpar det sig för ett industriellt byggande. De ledande aktörerna i branschen bygger så mycket som 90 procent av huset i fabrik. Det ger högre kvalitet, bättre arbetsmiljö och kortare byggtider på plats och därmed mindre störningar för de omkringboende. Dessutom tillverkas husen nära råvaran i de delar av landet där jobben behövs som mest. Låt landet bygga staden.

Om byggandets klimatpåverkan

När Sverige låg på bottennivåer i byggandet orsakade ändå byggprocessen lika mycket koldioxidutsläpp som halva personbilstrafiken. Nu bygger vi på historiskt höga nivåer och klimatutsläppen har med andra ord gått i taket. Men utan någon större debatt. Vi pratar mest flygskatt och kilometerskatt och att spara kilowattimmar i energiförbrukningen i de färdiga husen.

Det är de närmaste decennierna som är som mest kritiska från klimatsynpunkt. Vi kan inte vänta på någon teknik som kanske kommer om något decennium. Klimathotet är här och nu.

Dags för fler att ställ om

Träbyggnadstekniken är utvecklad och väl beprövad. Detta riktar sig lika mycket till kollegor i byggbranschen som till beslutsfattare på nationell och kommunal nivå. Det är dags att ta taktpinnen. Det håller inte längre att skylla på okunskap. Den som saknar kunskap får helt enkelt skaffa sig kunskap och riva ner fördomar och rädsla som hindrar aktion.

Det är dags för fler att ställa om till modernt träbyggande, klimatarbetets snabbspår.

 

Forrige artikel MP och S duktigast i klassen MP och S duktigast i klassen Næste artikel "De sex myndigheterna har rätt – det är bråttom"