Analys

Hur mår befolkningen egentligen?

FOLKHÄLSA. Hur vi tycker att vi mår – det är ett av regeringens nya mått på välstånd i budgetpropositionen. Och vi mår faktiskt ganska bra, problemet är att den jämlika hälsan inte vill infinna sig.

Dansk analytiker: Sverige står vid ett vägskäl

ANALYS. Attacken i Stockholm understryker att varken en mjuk invandringspolitik eller en återhållsam utrikespolitik förhindrar islamistisk terrorism. Efter asylkrisen, gängkrig och terror står den svenska invandringspolitiken vid ett vägskäl. 

Lång väg tillbaka för generös asylpolitik

ANALYS. Osäkerheten i omvärlden gör att gränskontroller förlängs och det är även oklart om den tillfälliga lagen med hårdare asylregler kommer att upphöra 2019. Det är inte mycket som tyder på Sverige går tillbaka till en mer generös asylpolitik.

Lång resa mot ökad säkerhet

FÖRDJUPNING. Säkerhetshoten blir fler och mer komplicerade. Men det återstår en hel del arbete innan Sveriges nationella säkerhetsstrategi omsätts i konkret handling.

Det kan gå illa när branschen ska dela ut pengar till sig själv

ANALYS. Anette Novak föreslår i medieutredningen som presenterades för en dryg månad sedan att personer i branschen ska fördela skattebetalarnas pengar till branschkolleger. Det kan sluta illa och förhoppningsvis försvinner den delen av förslaget.

Skolnyheten som försvann

DETALJSTYRNING. Kanske är det regeringens viktigaste skolnyhet hittills under mandatperioden. Den kom i fredags och mottogs med en gäspning – om ens det.

Makten hamnar i Bryssel - mer eller mindre

ANALYS. Britternas beslut att hoppa av unionen gör att fördelningen av makten mellan EU och medlemsländerna på nytt blir en het fråga. Men oavsett om man vill att EU ska göra mer eller mindre lär man få vänta. Inga stora ändringar är i sikte de närmaste åren.

Skärpt asyllag kan bli mer än tillfällig

ANALYS. Sverige inför en av EU:s hårdaste asyllagar. Lagen ska gälla tillfälligt i tre år. Men frågan är vad som händer därefter och om Sverige går tillbaka till en mer generös asylpolitik.

Här är Fridolins utmaning

ANALYS. En enorm snedrekrytering pågår just nu i de svenska skolorna. Nyanlända med betydligt lägre utbildningsbakgrund än inrikes födda koncentreras till en liten andel av Sveriges kommuner.

Arbetet mot extremism mer än en personfråga

ANALYS. Mona Sahlin avgår från uppdraget som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Men det förebyggande arbetet mot potentiella terrorister går vidare. Behovet av insatser är större nu än när samordnaren fick sitt uppdrag för snart två år sedan.