Korta nyheter

Färre sökte till högskolan

KORTNYTT. Antalet sökande till högskolan har minskat med drygt 2 procent samtidigt som antalet antagna i andra urvalet ökat, visar Universitets- och högskolerådets trendrapport för höstterminen.

Fackförbund ska utreda sammanslagning

KORTNYTT. Fackförbunden Fastighets och Seko ska utreda en sammanslagning. Första steget är att komma överens om utredningsdirektiven.