Korta nyheter

Wikström utesluter inte läskskatt

HÄLSA. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) utesluter inte att det kan bli aktuellt med ekonomiska styrmedel för att komma åt människors levnadsvanor och konsumtionsmönster, till exempel läskskatt.

KU vill att veterandagen blir flaggdag

CEREMONIER. Veterandagen den 29 maj borde bli allmän flaggdag, anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det. Men V går emot förslaget.

Trevande inledning om terrorbekämpning

FÖRHANDLINGAR. Det blev inga överenskommelser efter första mötet mellan regeringen och alliansen om hur Sverige ska förbättra skyddet mot terrorism.

Vårdpersonal ska få anmäla vanvård av djur

DJURSKYDD. Konstitutionsutskottet vill att regeringen gör det möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur. Vänsterpartiet vill dock avvakta den utlovade propositionen med en ny djurskyddslag. 

Miljöministern tar emot upprop mot skogs-gd

SKOGSSTYRELSEN. 120 forskare och tjänstemän har skrivit under protesten mot Skogsstyrelsens beslut att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. 26 av dessa är myndighetens egna anställda.

Polisen ska snart slippa avliva katter

DJURSKYDD. Från och med nästa sommar ska polisen slippa transportera, förvara, sälja och avliva bortsprungna katter och hundar, lovar regeringen.

SKL: Brister i Boverkets modell för nybyggnadsbehov

PLANERING. Boverket har tagit fram en modell för att beräkna framtida bostadsbehov. SKL godkänner förslaget men höjer ett varnande finger för att modellen inte ensamt kan användas när kommunerna planerar för framtidens behov.