Debatt

Forskare:

Forskare: "Vi måste lära oss att leva med narkotikan"

DEBATT. Trots decennier av förbudspolitik så är tillgången till narkotika fortsatt hög och ger inga tecken på att minska. Alla typer av narkotikapolitik har sina baksidor, och för att skadeverkningarna av narkotikan ska kunna minimeras måste vi prova oss fram, skriver Ted Goldberg, professor i sociologi.

"Det behövs fler religiösa friskolor i Sverige"

DEBATT. Den kommunala skolan har misslyckats med att förverkliga det demokratiska idealet om inkludering och likabehandling. I stället råder en sekulär norm som exkluderar troende elever. Därför behöver Sverige fler religiösa friskolor, menar Aisha Lundgren Aslla.

"Lagen förstärker konflikt mellan skogsbruk och rennäring"

DEBATT. Dagens lagstiftning hanterar inte intressekonflikten mellan skogsbruk och renskötsel på ett relevant sätt, utan gör tvärtom att konflikten förstärks. Därför bör skogsvårdslagen förändras på flera punkter, skriver Malin Brännström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet.