Debatt

Edward Riedl (M): SVT:s nätsatsning hotar mediemångfalden

DEBATT. SVT:s närvaro på internet försvårar överlevnaden för andra medier som nu måste konkurrera med gratis innehåll, skriver Edward Riedl (M). Han vill därför begränsa public service på nätet för att värna den journalistiska mångfalden.

Debatt: "Misstro mot arbetsgivarna är regeringens utgångspunkt"

DEBATT. Regeringens satsningar på arbetsmiljöområdet har inte haft någon nämnvärd effekt på antalet arbetsmiljöinspektioner. Mer pengar är inte alltid lösningen, skriver Désirée Pethrus (KD), som istället vill införa årliga arbetsmiljödeklarationer för att skapa en effektivare och rättvisare kontroll.

"Ni förringar de små kraftverkens betydelse"

SLUTREPLIK. Det finns ingen förståelse hos Älvräddarna, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna för den utsatta situation som ägarna av småskaliga vattenkraftverk befinner sig i. Det skriver riksdagsledamöterna Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) som anser att organisationerna förringar de småskaliga kraftverkens betydelse.

Ali Esbati (V): Gör upp med kontrollregimen

DEBATT. Det råder en illavarslande obalans i kontrollen mellan å ena sidan de arbetslösa och å andra sidan de företag som får bidrag och subventioner för att anställa, skriver Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati.

Arkelsten: Oklarheter i kampanj till Säkerhetsrådet

DEBATT. Regeringens agerande kring kampanjen för att bli invald i FN:s säkerhetsråd väcker frågor, skriver Sofia Arkelsten (M). Det gäller framförallt oklarheter kring röstbyten för att få stöd för Sveriges kandidatur.

Ekonomiskt stöd en förutsättning för föreningar

DEBATT. Det vore orimligt att omintetgöra det positiva arbete som Sveriges föreningar gör på grund av enskilda rötägg, skriver Niclas Malmberg (MP), som menar att ett avvecklat föreningsbidrag skulle slå hårt emot föreningslivet.

Eva Åkesson: Förslagen andas ytterligare styrning från staten

DEBATT. Det är svårt att få ihop budskapen när regeringen ena stunden talar om vikten av kvalitet, om långsiktighet och förtroende, och i den andra går i motsatt riktning, skriver Uppsala universitets rektor Eva Åkesson, som är kritisk till Landsbygdskommitténs förslag.

Civilförsvarsförbundet: Brister i kommunernas beredskap

DEBATT. Den kommunala beredskapen när det gäller förnödenheter är bristfällig och ibland obefintlig. Kommuner och landsting borde ha en klara av att försörja sina invånare i 30 dagar, skriver Sven Lindgren, ordförande i Civilförsvarsförbundet.

"478 tunga skäl för ökad resurshushållning"

DEBATT. Det är inte hållbart att varje svensk genererar 478 kg sopor per år. Ska avfallsmängderna minska måste det bli enklare att sortera, återanvända och återvinna, skriver Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.