Debatt

SSU: Ökad jämlikhet i sjukvården är en ödesfråga

SSU: Ökad jämlikhet i sjukvården är en ödesfråga

DEBATT. Den svenska sjukvården lider av långa väntetider och ojämlikhet till följd av strukturella problem med en ökad urbanisering och en åldrande befolkning. För att vända utvecklingen måste förhandlingarna om storregioner återupptas och den statliga styrningen av sjukvården stärkas, skriver Philip Botström, förbundsordförande för SSU.

SD: Låt rättsväsendet ta vid där politiken misslyckas

SD: Låt rättsväsendet ta vid där politiken misslyckas

REPLIK. Beslutet av utskottsmajoriteten i konstitutionsutskottet att inte gå vidare med en förundersökning kring statsministerns eventuella brott mot utrikessekretessen får allvarliga konsekvenser. En framtida KU-granskning av fallet är inte tillräcklig, utan ärendet bör istället lämnas över till JO, menar Sverigedemokraternas ledamöter i KU.

Debatt: Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut i naturen

Debatt: Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut i naturen

DEBATT. Kostnaden för hälsoutgifter i Sverige ökar och bara en minoritet av eleverna når den dagliga rekommendationen av rörelse. Friluftsorganisationerna välkomnar regeringens initiativ med "rörelsenätverk", men vill göra mer för få unga att röra på sig mer. Det skriver företrädarna för Svenskt Friluftsliv.