Debatt

Debatt: "Gruva kan hota världsarvet"

DEBATT. Det är hög tid att ställa frågan om en gruvetablering i Kallak riskerar Laponias status som världsarv. Det skriver Svenska Unescorådets ordförande Inger Davidson och generalsekreterare Mats Djurberg.

Saco: Högskoleutbildning ska inte vara regionalpolitiskt instrument

DEBATT: Antalet invånare med en högskoleutbildning ökar kraftigt. Samtidigt sjunker högskolepremien i Sverige och det blir allt mindre lönsamt att utbilda sig, visar siffror från Saco. En orsak kan vara bristande kvalitet på högskolan. Regeringen måste nu ta situationen på allvar och stärka kvaliteten på utbildningarna, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

"Barn och unga kan drabbas hårt av Socialstyrelsens förslag"

DEBATT. Vad tänker sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) göra för att minska användningen av psykofarmaka bland barn och unga? Det undrar Vänsterpartiets Karin Rågsjö med anledning av det kritiserade förslaget från Socialstyrelsen som innebär en slagsida åt läkemedelsbehandling vid ångest och depression.

Debatt: "Regeringens flygskatt lyfter inte"

KLIMAT. Regeringen väljer att gå trotsa riksdagens vilja och införa en – i princip verkningslös – flygskatt i höstens budget. Det finns betydligt bättre sätt att få ett klimatsmart flyg, vilket branschen både har mål för och jobbar med, skriver Centerns Rickard Nordin och Anders Åkesson.

Debatt: "Ännu ett omyndigförklarande av markägarna"

DEBATT. Att bygga en bostad på sin egen jordbruksmark har blivit olagligt. Detta är ännu ett bevis på att miljödomstolarna tar över såväl ägandet som brukandet från landets markägare, skriver Naturbrukarnas ordförande Rickard Axdorff.

"Regeringens beslut ett erkännande av viltturismen"

DEBATT. Regeringens beslut att ta in företrädare för natur- och ekoturism i viltförvaltningsdelegationerna har fått skarp kritik. Men beskedet förbättrar utsikterna att skapa nya jobb på landsbygden runt våra viltstammar, skriver Peter Jiborn och Leif Öster från Ekoturismföreningen.

"En ny viltmyndighet fördröjs i utredningar"

DEBATT. Riksdagen har begärt en ny viltmyndighet, men miljöminister Karolina Skog (MP) undviker att ens svara på frågan. Istället lämnade regeringen nyligen ett förvånande besked om ändrad representation i viltförvaltningsdelegationerna, skriver Moderaternas Åsa Coenraads som anser att regeringen urholkar äganderätten bakvägen.

"Miljarder från vattenkraften går rätt in i statskassan"

DEBATT. Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner jobbar för att vi skall få rättvisare levnadsvillkor i norra Sverige. Vi vill att staten utreder ett nytt skattesystem som gör att vattenkraften beskattas där värdena uppstår, skriver föreningens ordförande Ingvar Persson.

Europa behöver Kvarkenförbindelsen

DEBATT. Kvarkenlänken behövs för att knyta samman de nordiska länderna, skriver representanter för tre regioner i Sverige, Norge och Finland, som vill att staterna tar ställning för en finansiering av en ny färja i Kvarkenlänken.

Academedia: Vi välkomnar ökat kommunalt inflytande

DEBATT. Skolkostnadsutredningens förslag om ekonomisk redovisning på skolnivå och stärkt kommunalt inflytande i tillståndsprocessen ökar transparensen och ger bättre förutsättningar för en likvärdig skola, menar Marcus Strömberg, vd för friskolekoncernen AcadeMedia.