Artikel

Pensionsuppgörelse  i hamn

Pensionsuppgörelse i hamn

ARBETSLIV. Nu har Pensionsgruppen enats om en överenskommelse som sex partier från båda blocken ställer sig bakom. De föreslår bland annat att lägsta pensionsåldern år 2023 kommer att vara 64 år och den högsta 69 år.

Tillitsreformen breddas till staten

Tillitsreformen breddas till staten

STYRNING. Tillitsdelegationen med Laura Hartman i spetsen ska nu även införa tillitsbaserad styrning inom statliga myndigheter. Samtidigt har delegationens arbete med styrningen inom landsting och kommuner har gått in i nästa fas.

Oro för stress vid stor vårdreform

Oro för stress vid stor vårdreform

OMORGANISATION. Allianspartierna och Vänsterpartiet är oroliga över att regeringen har för bråttom när den högspecialiserade vården ska organiseras om. "Det här kan inte hastas fram" säger Anders W Jonsson (C).