Artikel

Ris och ros till förslag mot narkotikadödlighet

MISSBRUK. Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens förslag för att få ner narkotikadödligheten får mycket ros från civilsamhället – och en del ris. Uppfattningen om vad som egentligen ligger bakom de höga dödstalen bland svenska missbrukare skiljer sig åt mellan organisationerna.

Centern vill gå längre med studielånsrabatt

SKUGGBUDGET. Centerpartiet vill bredda landsbygdskommitténs förslag om avskrivna studielån för den som flyttar till en glesbygdskommun. Fler kommuner bör få ta del av rabatten menar Ulrika Carlsson, skolpolitisk talesperson.

Även forskarna har lämnat Skogsstyrelsens grupparbete

NYCKELBIOTOPER. Inte bara miljöorganisationerna, utan även de två forskarrepresentanterna har lämnat Skogsstyrelsens arbetsgrupp kring nyckelbiotoper. Professor Lena Gustavsson säger att hon har hoppat av på grund av hur Skogsstyrelsen har behandlat gruppen.

SD: "Glädjande att man lyssnat"

SKOLREFORMER. Sverigedemokraterna ser likheter med Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram för lärare och partiets egna Singapore-modell. Glädjande att kommissionen tagit in våra förslag, säger Stefan Jakobsson. 

Så ska kompetensbristen lösas

BYGG. Bristen på yrkesarbetare och arbetsledare är stor inom byggbranschen. För att kunna bygga bort bostadsbristen måste det till en bukett av åtgärder på området, enligt både bransch och politiker.

Skolkommissionens ledamöter oeniga om lottning

SKOLREFORM. Skolkommissionens förslag om lottning till friskolor, en ökad statlig styrning över skolans resurser och aktiva skolval väcker reaktioner i skolsverige. Flera ledamöter i kommissionen har reserverat sig mot delar av förslagen.

Här vill regeringen lägga statens pengar

VÅRBUDGET. Finansminister Magdalena Andersson (S) prioriterar vård och säkerhet i ändringsbudgeten. Se i Altingets grafik vart de nya satsningarna går.