Förvaltning

15 000 remissvar på Reepaluutredningen

REMISSVAR. Många har velat säga sin åsikt om Ilmar Reepalus välfärdsutredning. Namninsamlingskampanjer med spontana remissvar har vällt in till finansdepartementets registratorer.

"Vi har inte lovat att flytta ut 10 000 jobb"

FÖRVALTNING. Det finns ingen siffra för hur många statliga jobb som ska flyttas ut från Stockholm, enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S). Men fler flyttbesked väntar.

Sverige har inte råd med digitalisering på tomgång

DEBATT. Digitaliseringen är det enda sättet att öka effektiviteten och servicegraden utan att kostnaderna för offentlig verksamhet skenar, anser Mats Brandt på Tieto. Han välkomnar regeringens initiativ och anser att kritiken som förekommit är missvisande.

SKL: Skatteverket kan leda digitalisering

DIGITALISERING. Per Mosseby, direktör, avdelningen för digitalisering på SKL, tror att Skatteverket eller Försäkringskassan blir regeringens nya digitaliseringsmyndighet.

Expert kritisk till Shekarabis digitaliseringsplaner

FÖRVALTNING. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) vill sätta fart på digitaliseringen i offentlig sektor. Men digitaliseringsexperten Jonas Söderström varnar för att digitalisering kan leda till ökad administration och lägre produktivitet.

Generaldirektörer vill prata mer med regeringen

STYRNING. Utöver den formella styrningen har generaldirektörer täta informella kontakter med regeringen, ofta varje månad. Men det räcker inte. Cheferna vill träffa ministrar eller statssekreterare ännu oftare.

Kollektiva ledningar på väg ut

ANALYS. Riksdagens lösning med kollektiva ledningar för sina myndigheter har misslyckats. Fältet är nu öppet för att dra ned på antalet riksbankschefer och riksrevisorer.  

Socialdemokrater populära chefer

UTNÄMNINGSPOLITIK. Politiseringen av utnämningsmakten har minskat, allt färre toppchefer har politisk bakgrund. Bland dem som utnämns till generaldirektörer och myndighetschefer som har ett förflutet inom politiken är det dock fortfarande socialdemokrater som ror hem flest antal jobb. 

Polisen: Uteslutet med nya förändringar

STORLÄN. När Sveriges förvaltningskarta ska ritas om påverkas även statliga myndigheter. Men det är uteslutet att polisen ska ingå i förändringen – de negativa effekterna blir för stora, varnar Polismyndigheten och rikspolischefen Dan Eliasson.

Statens tjänstemän allt sjukare

SJUKFRÅNVARO. Sjukfrånvaron bland statens anställda har ökat under de senaste fem åren. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar snabbare och är nu mer än dubbelt så hög som männens, enligt en rapport från Statskontoret.