Förvaltning

”Flytta myndigheter till storstan”

LOKALISERING. Det går att minska stockholmsdominansen bland myndigheter utan att riskera tapp på kunniga medarbetare, menar Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Stormigt på Skogsstyrelsen efter gd-beslutet

NYCKELBIOTOPER. Generaldirektör Herman Sundqvist ville få möjlighet att nå ut via DN Debatt med beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige. Därför uteblev förankringen inom myndigheten och de anställda fick inte heller någon förhandsinformation, vilket har skapat stort missnöje.

"Vi avser att bjuda in fler miljöorganisationer"

DEBATT. Skogsstyrelsen beklagar att beslutet om paus i identifiering av nyckelbiotoper uppfattats som ett sätt att föregripa arbetet i samverkansgruppen. Det skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen och ber dem att inte lämna samverkansprocessen.

15 000 remissvar på Reepaluutredningen

REMISSVAR. Många har velat säga sin åsikt om Ilmar Reepalus välfärdsutredning. Namninsamlingskampanjer med spontana remissvar har vällt in till finansdepartementets registratorer.

"Vi har inte lovat att flytta ut 10 000 jobb"

FÖRVALTNING. Det finns ingen siffra för hur många statliga jobb som ska flyttas ut från Stockholm, enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S). Men fler flyttbesked väntar.

Sverige har inte råd med digitalisering på tomgång

DEBATT. Digitaliseringen är det enda sättet att öka effektiviteten och servicegraden utan att kostnaderna för offentlig verksamhet skenar, anser Mats Brandt på Tieto. Han välkomnar regeringens initiativ och anser att kritiken som förekommit är missvisande.

SKL: Skatteverket kan leda digitalisering

DIGITALISERING. Per Mosseby, direktör, avdelningen för digitalisering på SKL, tror att Skatteverket eller Försäkringskassan blir regeringens nya digitaliseringsmyndighet.

Expert kritisk till Shekarabis digitaliseringsplaner

FÖRVALTNING. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) vill sätta fart på digitaliseringen i offentlig sektor. Men digitaliseringsexperten Jonas Söderström varnar för att digitalisering kan leda till ökad administration och lägre produktivitet.

Generaldirektörer vill prata mer med regeringen

STYRNING. Utöver den formella styrningen har generaldirektörer täta informella kontakter med regeringen, ofta varje månad. Men det räcker inte. Cheferna vill träffa ministrar eller statssekreterare ännu oftare.