Fler artiklar

Regeringen går vidare med vårdgarantin

Regeringen går vidare med vårdgarantin

TILLGÄNGLIGHET. Regeringen går vidare med att skärpa vårdgarantin inom primärvården. Ett förslag som har fått kritik från bland annat Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Ny myndighet till Uppsala

KORTNYTT. Uppsala får den nya Etikprövningsmyndigheten, har regeringen beslutat.

Fortsatt tufft för L i opinionen

VAL. Alliansen ökar försprånget till de rödgröna i Inizios senaste mätning. Samtidigt hamnar Liberalerna återigen under 4-procentspärren.