Samling kring politiken


Webbtidningen Altinget har de senaste tre åren bedrivit oberoende journalistik på olika sakområden. Våra ledord är relevans, insikt och perspektiv. 

Som ett nytt initiativ bjuder vi in våra läsare till nätverksmöten där vi samlar politiker, företrädare från intresse- och branschorganisationer, tjänstemän och ledare från den privata sektorn. Gemensamt är att alla delar ett professionellt intresse inom ett av de aktuella områdena.

Det är Altinget som oberoende sätter dagordningen – och våra ledord är även här relevans, insikt och perspektiv.

Delta i en spännande förmiddag i Stockholm med vassa upplägg, levande debatt, god mat och möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra inom området som är betydelsefulla inom ditt nätverk.

Till att börja med anordnar Altinget ett nätverk inom miljöpolitik och ett inom klimatpolitik. Därefter fortsätter vi med utbildningspolitik och säkerhetspolitik.